Jdi na obsah Jdi na menu
 


mangan

 

Funkce, vstřebání, transport a exkrece manganu

            Mangan je nezbytnou součástí některých důležitých enzymů, které jsou navíc aktivovány hořčíkem. Enzymy obsahující mangan jsou důležité při produkci energie z mastných kyselin, dále pro syntézu cholesterolu a uvolnění tuků nahromaděných v játrech.

Vstřebání manganu je podobné jako u železa. Vysoký přívod železa blokuje vstřebání manganu pravděpodobně tím, že spolu soutěží o mechanizmy v absorpčních cestách. Předpokládá se, že mangan se vstřebává s efektivitou menší než 5 % z celkového příjmu potravou.

Transport manganu je zajištěn vazbou na krevní bílkoviny, zvláště alfa-2-makroglobulin a je přenášen do jater, kde je oxidován, navázán na transferin a touto krevní bílkovinou přenášen do tělesných tkání.

Hlavní cestou vylučování manganu je žluč a jen velmi málo se ztrácí močí. Celkový obsah manganu v těle je regulován jeho obsahem ve žluči.

Obsah manganu v potravinách a doporučený příjem

            Mangan je obsažen v mnoha druzích zeleniny, dále nápojích, např. v čaji, avšak jedinci, kteří čaj nepijí mají při smíšené potravě dostatečný přívod manganu. Doporučený přívod manganu se pohybuje mezi 2-5 mg za den, množství menší než 7 mg za den se pokládají za nedostatečná.

Deficit manganu

            S jistotou nebyly projevy deficitu manganu jako izolovaná porucha popsány. Předpokládají se symptomy jako je zánět kůže a hypocholesterolémie. V ojedinělých sděleních se popisuje deficit manganu u člověka s projevy glukózové intolerance a u matek, kde byly zjištěny nízké hodnoty manganu ve vlasech, byly pozorovány abnormality v tvorbě krve, růstu vlasů, osteoporóza, netraumatická epilepsie.

Toxicita manganu

            Toxické příznaky při nadbytku manganu v potravě nebyly pozorovány. Výjimečně byl popsán případ toxického působení manganu na nervový systém u pacienta, který dostával vysoké dávky manganu v parenterální výživě.

Toxické příznaky byly pouze zaznamenány u horníků v Chile, kteří byli vystaveni vdechování prachu s vysokým obsahem manganu. Tyto projevy, které nesouvisí s požíváním manganu se projevily tzv. „manganovým šílenstvím“, u kterého se vyvíjejí halucinace, psychóza a projevy podobné Parkinsonově nemoci.

Toxicita dietního původu nebyla pozorována.